Menu

Privacy & Algemene voorwaarden

Privacy policy voor Fish Fun Vrouwenpolder, eigenaar van www.fishfunvrouwenpolder.nl

1) Waarborgen Privacy  

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.fishfunvrouwenpolder.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Fish Fun Vrouwenpolder acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Fish Fun Vrouwenpolder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

De website van www.fishfunvrouwenpolder.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 maart 2024.

  

2) Toestemming   gebruik van uw gegevens 

Door de informatie en de diensten op www.fishfunvrouwenpolder.nl te gebruiken laat u bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Door het gebruiken van deze site gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Reservering

Voor het maken van een reservering hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

We spreken dan over:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door www.fishfunvrouwenpolder.nl opgeslagen ten behoeve van:

 • De verwerking van de reservering voor de periode tot einde maand van de reservering
 • Communicatie omtrent de reservering
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven en het uitnodigen voor events. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden
 • De financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Denk hierbij aan:

 • Geheimhoudingsverklaring van de medewerkers van Fish Fun Vrouwenpolder
 • Beveiliging van onze systemen met gebruikersnaam en wachtwoorden

Wij publiceren deze gegevens niet.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in dit document beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen buiten de EU of andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

3) Monitoren gedrag bezoeker

www.fishfunvrouwenpolder.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring en de verbetering van de website.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

 

4) Gebruik van cookies

www.fishfunvrouwenpolder.nl plaatst cookies bij bezoekers. We maken gebruik van essentiële website cookies, prestatie en functionele cookies, analytics en customisation cookies en sociale netwerk cookies.

We gebruiken de cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Wij updaten deze cookie policy wanneer dit nodig is vanwege juridische, operationele of reguleringsredenen.

 

5) Cookies uitschakelen  

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U kunt uw browser instellen om cookies te accepteren of af te wijzen, u kunt dan onze website mogelijk nog steeds gebruiken maar bepaalde functionaliteiten of pagina’s werken mogelijk niet correct.Essentiele website cookies zijn strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en kunt u niet weigeren.

U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. 

 

6) Vragen  

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen/klachten heeft over de privacy policy van Fish Fun Vrouwenpolder en specifiek www.fishfunvrouwenpolder.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is www.fishfunvrouwenpolder.nl

 

Fish Fun Vrouwenpolder

Zandbank 20

4354 NR Vrouwenpolder